Kỹ thuật cải tạo bộ rễ cà phê trong thời kỳ kinh doanh

Xin giới thiệu đến bà con một số kỹ thuật cải tạo bộ rễ cà phê đang trong thời kỳ kinh doanh đối với các diện tích cà phê đã trồng lâu năm. 2