Nuôi cá tầm Nga – Một hướng đi triển vọng

Tập đoàn Cá tầm Việt Nam vừa triển khai cơ sở nuôi cá tầm Nga trên lòng hồ thủy điện buôn Tua Srah, xã Nam Ka (Lak) với quy mô được xem là lớn nhất Việt Nam.