Tín Nghĩa xuất khẩu cà phê hơn 155 triệu đô la

Tổng công ty Tín Nghĩa, một doanh nghiệp nhà nước ở Đồng Nai trong niên vụ cà phê 2010/2011 đã xuất khẩu 73.000 tấn cà phê với kim ngạch 155 triệu đô la,