Tín Nghĩa xuất khẩu cà phê hơn 155 triệu đô la

Tổng công ty Tín Nghĩa, một doanh nghiệp nhà nước ở Đồng Nai trong niên vụ cà phê 2010/2011 (từ tháng 10 năm ngoái tới hết tháng 9 năm nay) đã xuất khẩu 73.000 tấn cà phê với kim ngạch 155 triệu đô la, cao nhất cả về khối lượng và kim ngạch trong 15 năm tham gia xuất khẩu cà phê của tổng công ty.