Sơn La: Cây cà phê arabica ở Muội Nọi

Cà phê không phải là cây trồng mới ở Muội Nọi (Thuận Châu-Sơn La). Bởi từ đầu những năm 90 của thế XX, một số hộ dân nơi đây đã từng trồng cà phê. 5