Giá cà phê nội địa ngày 19/01/2016 mất mốc 32.000 đồng/kg

Giá mở cửa London hôm qua không theo dự báo kỹ thuật mà bẽ khóa đi theo lượng bán hàng thực khá mạnh trên thị trường trong nước tại Việt Nam 6