Mường Ảng, mùa cà phê không chín

Cây cà phê ở Mường Ảng (Ðiện Biên) phát triển chóng mặt, từ gần 400 ha cà phê kinh doanh năm 2009, đến nay toàn huyện đã có 2.360 ha của cả doanh nghiệp và tư nhân, trong đó hơn 900 ha cà phê kinh doanh. 4