Học cách làm thương hiệu từ “Cà phê chồn”

Kopi Luwak được làm từ hạt cà phê nhưng phải trải qua một công đoạn chế biến đặc biệt, với sự trợ giúp của những chú chồn. Mỗi tách cà phê Chồn có giá khoảng 30 USD. 1