Bón phân cho cây cà phê vào giai đoạn cuối chu kỳ nuôi trái

Trong những ngày đầu tháng 8 này với cà phê chè chỉ cần bón bổ sung để cho quả chắc, chín đều và màu sắc đẹp 18