Nở rộ dịch vụ “cà phê khuyến nông”

Đến quán cà phê không chỉ uống cà phê mà để trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Mô hình “cà phê khuyến nông” đang được Trung tâm Khuyến nông An Giang thí điểm trên toàn địa bàn tỉnh.