Cà phê … hay nước cống !?

Chúng tôi có thể khẳng định phần lớn lượng cà phê bột tiêu thụ hằng ngày không phải là cà phê mà là... đậu nành, bắp, đường và hóa chất 13