Có gì mới trên sàn kỳ hạn robusta?

Lượng hợp đồng giao dịch không mấy sôi động vào cuối tuần. Chính vắng bóng người tham gia, thị trường rất dễ bị kích động bởi các yếu tố bên ngoài bản thân nó như sàn arabica yếu hẳn, đã kéo trì giá robusta xuống theo trước ngày nghỉ cuối tuần kéo dài đến thứ Ba tuần sau mới mở cửa lại. 3