Đak Nông: Sản xuất cà phê theo bộ tiêu chuẩn 4C ở Đắk Song

Thời gian qua, do chạy theo số lượng nên người dân đã tập trung đầu tư ở mức cao nhất về phân bón và tưới nước nhiều để tăng nhanh năng suất. Thực trạng này đã khiến cho chi phí đầu tư phân bón cao hơn qui trình khuyến cáo từ 10- 23%, bón phân hóa học cho cà phê chưa cân đối và còn việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì tràn lan. 1