Đắk Nông: Sản xuất cà phê theo bộ tiêu chuẩn 4C ở Đắk Song

Theo ông Nguyễn Văn Hai, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông Đắk Song thì hiện tại, toàn huyện có hơn 17.000 ha cà phê. 1