Uganda: xuất khẩu cà phê tháng 7/2013 giảm 2,1 %

Xuất khẩu cà phê từ Uganda có thể giảm 2,1 % trong tháng này sau khi kết thúc vụ thu hoạch chính ở khu vực phía Nam và Tây Nam, Cơ quan Phát triển Cà phê nhà nước Uganda (UCDA) vừa cho biết.