Cà phê châu Á giao dịch ở mức cộng 70 – 75 USD do nông dân bán hàng ra

Mức cộng cho cà phê Việt Nam70 – 80 USD, cà phê Indonesia 70 USD ; lựa chọn nguồn cung ở Indonesia trước kỳ nghỉ Hồi giáo ; những lo ngại về sương giá ở Brazil giảm đi đã làm cho giá Robusta kỳ hạnLondon hạ xuống 1