Tan tành giấc mơ cà phê Catimor

Vỡ mộng cây sả, ông lênh đênh theo những bè lâm sản trên hồ Thác Bà kiếm kế sinh nhai, rất may là cây cà phê Catimor đến. Ngỡ rằng cây cà phê sẽ là cái phao ... 22