Dăk Lăk: Hiệu quả cao từ mô hình cải tạo cà phê bằng giống cao sản

Huyện Krông Păk - Đắk Lắk hiện có trên 18.300 ha cà phê kinh doanh, trong đó có hơn 10.000 ha cà phê già cỗi, năng suất thấp.