(10-11-2015) Giá robusta đâu có yếu như arabica!

So sánh 2 sàn, giá cà phê chè arabica New York yếu mấy ngày nay nhờ nhiều yếu tố: giá xuống thấp, nước xuất khẩu số 1 robusta không bán ra...