Giới chính trị trói tay FED

Họ không để FED tiếp tục sử dụng vũ khí tối thượng của mình, dù nó có rất hiệu nghiệm.