Xu hướng thị trường cà phê tuần 44 (từ 26-31/10/2015)

Bài viết điểm lại các nguyên nhân làm giá cà phê yếu trong tuần qua và xem khả năng liệu có phục hồi được trong tuần tới. 13