Tin buồn

Anh Nguyễn Vịnh người sáng lập trang giatieu.com, thành viên Ban quản trị giacaphe.com đã rời bỏ chúng ta sau một cơn bạo bệnh 33