Bài viết trong Tháng Một năm 2013

Xuất khẩu nông sản

Nhìn lại tình hình xuất khẩu nông sản: Hy vọng năm mới khởi sắc

02/01/2013, 0 phản hồi

Dù gặp rất nhiều khó khăn về mặt thị trường nhưng trong năm 2012, công tác xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản chủ lực đã đạt được những kỷ lục mới đáng ghi nhận.

Xem giá cà phê thế giới nhanh nhất

Đang thảo luận