Tháng: Tháng Bảy 2012

Xử lý nghiêm doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ phân bón NPK kém chất lượng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tỉnh Ðác Nông đã có văn bản gửi Thanh tra Bộ NN và PTNT và Sở NN và PTNT tỉnh Lâm Ðồng đề nghị phối hợp xử lý vụ việc Công ty TNHH Phát triển kinh tế Tây Nguyên, có trụ sở tại xã Hiệp Thanh (Ðức Trọng, Lâm Ðồng) đã sản xuất và đưa ra tiêu thụ phân bón NPK kém chất lượng. 2

49