Bài viết trong Tháng Mười năm 2009

Xuất khẩu cà phê đạt trên 1,3 tỉ USD

02/10/2009, 0 phản hồi

Theo Bộ NN&PTNT, xuất khẩu cà phê của VN trong tháng 9 ước đạt 54.000 tấn, đạt giá trị 76 triệu USD.