Xuất khẩu cà phê đạt trên 1,3 tỉ USD

Trong chín tháng đầu năm 2009, tổng lượng cà phê xuất khẩu đạt 893.000 tấn, kim ngạch 1,319 tỉ USD, giảm 18,09% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.