Bài viết trong Tháng Mười năm 2007

Cà phê Việt Nam được mời tham gia sàn New York

13/10/2007, 0 phản hồi

Sở giao dịch hàng hoá New York (NYBOT) muốn các nhà kinh doanh cà phê robusta của Việt Nam tham gia giao dịch cà phê kỳ hạn tại sàn New York

Cà phê dẫn đầu nhóm hàng nông sản xuất khẩu

03/10/2007, 0 phản hồi

Cà phê đang là mặt hàng dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu trong nhóm hàng nông, lâm sản và là một trong tám mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỉ USD.

Xem giá cà phê thế giới nhanh nhất

Đang thảo luận