Bài viết trong Tháng Tư năm 2006

Công cụ tài chính bảo vệ DN tránh rủi ro

18/04/2006, 0 phản hồi

Việt Nam có đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO). Việc này đặt ra nhu cầu cần thêm các công cụ phòng ngừa rủi ro trên thị trường tài chính để bảo vệ...

Năng suất cà phê Việt Nam cao hay thấp?

13/04/2006, 0 phản hồi

Sáng ngày 13 tháng 4 năm 2006, Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp tổ chức Hội thảo “Kết quả nghiên cứu điều tra thực địa và Dự báo, giám sát cung ngành hàng cà phê Việt Nam”.