Bài viết trong Tháng Một năm 2004

Tổ chức Cà phê quốc tế: Đã chấm dứt tình trạng cung vượt cầu

28/01/2004, 0 phản hồi

Dẫn báo cáo của Tổ chức cà phê quốc tế (OIC), PV TTXVN tại Mexico cho biết việc giảm sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2003-2004 đã cải thiện đáng kể giá cà phê trên thị trường thế giới...

Xem giá cà phê thế giới nhanh nhất

Đang thảo luận