Tổ chức Cà phê quốc tế: Đã chấm dứt tình trạng cung vượt cầu

ICO còn dự đoán mức tiêu thụ cà phê cũng tăng từ 109,3 triệu bao năm 2002 lên 111,7 triệu bao năm 2004.