Indonesia tạm trữ 100.000 tấn cà phê

Nước này dự kiến thuyết phục Việt Nam, Ấn Độ cùng tham gia kế hoạch đẩy giá cà phê nhích lên.