xen canh cà phê

Đăk Lăk: Mô hình trồng xen cao su trên rẫy cà phê

Lập gia đình năm 1993, đến năm 1997, vợ chồng anh Y Thiên Êchăm, buôn Ako Đung, xã Êa Nuôl (huyện Buôn Đôn) ra ở riêng và gây dựng cơ nghiệp trên diện tích đất được bố mẹ cho. Với hơn 1 ha đất rẫy, anh chị trồng cà phê, ngô, đậu… lấy ngắn nuôi dài. Tuy nhiên, do thiếu vốn đầu tư, lại không biết cách chăm sóc nên vườn cà phê phát triển kém. 2

51