Vụ 18.000 tấn cà phê: Bài học từ một vụ án dân sự có chứa đựng yếu tố hình sự

Từ ngày 2-7-2008 đến 8-11-2010, bà Võ Thị Kim Ngọc, chủ cơ sở kinh doanh cà phê, đã thu mua cà phê và đem gửi tại kho của Công ty cổ phần đầu tư-xuất nhập khẩu (CPĐT-XNK) cà phê Tây Nguyên số lượng cà phê nhân là 18.356.476kg, bao gồm 4 loại: RI 16: 1.506.332kg; RI 18: 291.821kg; RII 5%: 45.321kg; R xô: 16.513.002kg. 48