Thị phần cà phê nội sắp vào tay doanh nghiệp ngoại?

Không chỉ “hạ đo ván” trên sàn giao dịch quốc tế bằng hình thức “mua ảo trả tiền thật”, nhiều nhà kinh doanh cà phê quốc tế lớn đã về tận rẫy tại Tây Nguyên tranh mua nguyên liệu với các doanh nghiệp trong nước. 9