Dự báo mới nhất của ICO về sản lượng cà phê Braxin, Việt Nam và Colombia

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) ngày 08/12 đưa ra dự báo, sản lượng cà phê của Việt Nam niên vụ 2010/11 có thể giảm 2,8% xuống 17,5 triệu bao. Lần trước, ICO dự báo sản lượng cà phê Việt Nam sẽ tăng trong vụ này. 2