(03-09-2015) Giá kỳ hạn cà phê sẩy chân vào nơi nguy kịch

Giá 2 sàn cà phê hôm qua quanh những mức chắn dưới quan trọng, nhưng cả hai đều bị phá vỡ, tạo tâm lý tiêu cực cho người tham gia thị trường khi người ta tin giá đang đường xuống 6