(03-02-2016) Giá kỳ hạn tăng nhưng hai sàn cà phê chưa thể đồng điệu

Giá tăng, vẫn cần nhìn lại các yếu tố bên trong bên ngoài thị trường kỳ hạn một cách kỹ càng để có cái nhìn khách quan đối với thị trường khó chịu và nhạy cảm này. 4