Lâm Đồng: Gần 1 tỷ đồng xây dựng vườn mầm cà phê đầu dòng

Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm nông - lâm nghiệp Lâm Đồng đang triển khai xây dựng vườn mầm cà phê đầu dòng tại thị xã Bảo Lộc. 3