(31-08-2015) Vốn hóa đất nông nghiệp – Thí điểm TQ

Mời bạn vừa đọc tin cà phê vừa học tiếng Anh trong loạt bài "Tiếng Anh cho Kinh doanh cà phê-Dễ quá! English For Coffee Commodity Trading. It's so easy!"