vỏ cà phê

Tận dụng vỏ trấu cà phê, cùi ngô sản xuất phân hữu cơ vi sinh

Nông dân tỉnh Đắk Lắk đã tận dụng vỏ trấu cà phê, thân, lá, cùi ngô để sản xuất phân hữu cơ vi sinh các loại. 9 tháng qua đã có hơn 11.000 tấn phân hữu cơ vi sinh được sản xuất, vừa tiết kiệm chi phí, vừa góp phần làm sạch môi trường nông thôn; trong đó, huyện Cư M’gar là địa phương sản xuất phân hữu cơ vi sinh với số lượng nhiều nhất. 2

Đắk Lắk: lấy vỏ cà phê làm phân hữu cơ sinh học

Hiện nay, nguồn nguyên liệu phụ, phế phẩm nông nghiệp để ủ phân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khá dồi dào, tuy nhiên, số hộ gia đình, địa phương biết tận dụng cách làm này còn rất ít. Nhằm giúp người dân và để cải thiện môi trường, UBND phường Thiện An (thị xã Buôn Hồ) đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng mô hình lấy vỏ cà phê làm phân hữu cơ sinh học. 10

57