Lâm Đồng: Thí điểm tưới nhỏ giọt cho cây cà phê

Công nghệ tưới nhỏ giọt được thực hiện trên diện tích 1 ha cà phê trong giai đoạn kinh doanh năm thứ 4, gồm có máy bơm nước, hệ thống lọc, hệ thống van xả khí, bộ châm phân bón, đồng hồ đo áp lực, hệ thống ống chính, ống nhánh và ống dây nhỏ giọt.