Thụy sỹ lo nhân dân không đồng thuận kinh doanh nông sản trên sàn kỳ hạn

Nhân dân Thụy sỹ thấy rằng sàn kỳ hạn nông sản bị khuynh đảo bởi các quỹ đầu cơ, gây khó khăn cho nông dân các nước đang phát triển và người làm công ăn lương trên toàn thế giới vì giá nông sản có khi giảm rồi tăng rất cao vô cớ. 1