Khác nhau giữa Brazil trữ hàng và tôi trữ hàng

Tôi đã mua một lượng cà phê kha khá đầu vụ giá hơi bị cao 41 triệu đồng/tấn. Bây giờ giá này bán không được vì lỗ. Xin hỏi: Braxin giữ hàng đến 10 năm mới bán, sao mình không kiên trì giữ chừng 2 năm? 3