Rabobank: Giá cà phê sẽ ở xu hướng giảm cho đến hết năm

Yếu tố cơ bản sẽ trở lại điều khiển giá chứ không phải hoạt động đầu cơ. Trong 3 tháng cuối năm, giá cà phê robusta có thể xuống bình quân 1.600 USD/tấn, so với gần 2.000 USD/tấn hiện tại. 77