Bản tin thị trường cà phê ngày 5/10/2012

Giá cà phê sụt mạnh là do sự chuyển hướng và chốt lời của nhà đầu tư sau khi lấy lại đà tăng. 1