Cơn “mưa vàng” giải tỏa cơn khát cho Gia Lai

Chiều ngày 5/4, cơn "mưa vàng” đã trút xuống Gia Lai gần 60 phút sau nhiều tháng khô hạn, thiếu nước trầm trọng. 5