Mỹ vẫn sẽ là thị trường lớn của nông sản Việt Nam

Tỷ trọng xuất nhập khẩu nông sản giữa Việt Nam và Mỹ có xu hướng tăng trưởng khá ổn định và cân bằng qua từng năm.