Cà phê Thái Hoà: Dự kiến đạt 250 triệu USD Doanh thu năm 2009

1.460 tỷ đồng sẽ được Tập đoàn đầu tư vào 5 dự án: Nhà máy chế biến cà phê hoà tan tại Đắk Lắk công suất 5.000 tấn/năm... 28