8 tháng đầu năm 2009: Khối lượng xuất khẩu chè tăng hơn 21%

Bộ NN&PTNT cho biết, ước xuất khẩu chè tháng 8/2009 đạt 16 ngàn tấn, kim ngạch 23 triệu USD, nâng tổng lượng chè xuất khẩu 8 tháng đầu năm ước đạt 84 ngàn tấn, với giá trị 109 triệu USD.