Khai trương Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (VNX) là sở giao dịch hàng hóa đầu tiên được Bộ Công Thương cấp phép hoạt động tại Việt Nam. 5