Sản lượng cà phê Brazil 2016/17 ước đạt 56,4 triệu bao

Sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2016/17 đã và đang thu hoạch được hãng phân tích các vụ mùa nông sản có trụ sở tại Brazil là Safras e Mercado ước đạt chừng 56,4 triệu bao, tăng 12% so với năm trước nhờ mưa thuận lợi. 1