Hai ‘ông lớn’ Nhật Bản và Malaysia liên doanh trồng 1.000 ha sầu riêng

Hai tập đoàn hùng mạnh trong ngành trồng trọt là PLS Plantation của Malaysia và MYFARM Inc của Nhật Bản chính thức thành lập liên doanh trồng 1.000 ha sầu riêng. 3