Đẹp mặt giấy

Vụ Trồng trọt (Bộ NNPTNT) vừa có văn bản định hướng khá hay về cây càphê: Đến năm 2010, cả nước sẽ ổn định diện tích khoảng 460.000ha để tập trung vào thâm canh tăng năng suất, chất lượng, an toàn và hiệu quả; phát triển càphê bền vững trên cả 3 mặt: Kinh tế, xã hội, môi trường...