Nhập khẩu phân bón trong 8 tháng vượt con số 1 tỷ đô

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ước lượng phân bón nhập khẩu các loại trong 8 tháng đạt 484 nghìn tấn, với kim ngạch 207 triệu USD. 1